Sammentænk kloak- og belægningsarbejde

Kloak [1]De Grønne Kloakentreprenører har en unik viden om genbrug af regnvandet og er derudover professionelle indenfor planter, fliser og kloakering. 
Læs mere her

Ved at bruge en autoriseret kloakmester fra De Grønne Kloakentreprenører til udearealerne kan du som kunde nøjes med at entrere med én håndværker. Medlemmer af De Grønne Kloakentreprenører er også medlemmer af foreningen Danske Anlægsgartnere.

Det har nogle klare fordele for dig som kunde:

 • Ledningsarbejdet ligger naturligt i processen, så man undgår spildtid og fejl
 • Der komprimeres korrekt efter udgravning, så belægninger ikke sætter sig
 • Man kan få en højere kvalitet i form af en kreativ løsning med vand som element
 • Der kan være penge at spare både for kommune og borger
 • Vi sørger for, at fliserne ligger pænt og planterne gror
 • Undgå spildtid ved eksempelvis ekstra transport af maskiner
 • Vi har særlig viden om lavteknologiske spildevandsløsninger og lokal håndtering af regnvand, hvori der indgår jord og planter

Afledning af regnvand

De Grønne kloakentreprenører har lavet en pjece med eksempler på løsninger, hvorfaskine til regnvand regnvandet anvendes, nedsives, fordampes eller holdes tilbage/forsinkes lokalt med henblik på at udjævne eller helt undgå afstrømningen. Argumenterne for at håndtere regnvand lokalt er mange og spænder vidt fra økonomiske, miljømæssige til rekreative.
Læs pjecen om lokal afledning af regnvand

Løsningerne kan være eksempelvis:

 • Faskiner
 • Åbne faskiner
 • Regnvandsbassiner
 • Nedsivningsanlæg
 • Genindvinding af regnvand

De Grønne Kloakentreprenører har udarbejdet en folder, der sammenligner de forskellige former for rensning af spildevand.
Find folderen her


 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin