Kørespor 

I hvilket omfang skal man acceptere, at der inden for et par år opstår kørespor i en almindelig indkørsel, som er anlagt efter branchestandarden? Der er foretaget afgravning og etablering af nyt bundsikringslag, bestående af 20 cm. bundsikringsgrus, 12 cm. stabilgrus og 3 cm. afretningsgrus under parkeringsarealer. Dette var den anbefalede løsning, som vi har betalt en merpris for. Ovenpå er lagt alm. grå betonsten str. 14x14x21 cm.

Som arbejdet er beskrevet, er det udført i henhold til 'Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2006', som er en anlægsstandard, der beskriver, hvilke krav det udførte skal leve op til ved aflevering. Men normerne beskriver ikke, hvor hurtigt der må indfinde sig kørespor, da dette er afhængig af en række forhold:

Brugen af belægninger: køres der med tunge biler (herunder lastbiler), køres der koncenteret de samme hver dag.

Vejret: ved meget nedbør lige efter anlæg, og i perioder med meget smeltende sne vil der være særlig risiko for at lave kørespor. I disse perioder er  der nemlig risiko for ophobning af vand i det tynde lag af afretningsgrus lige under belægningsstenene. Det bevirker, at bæreevnen bliver mindre, og kørespor let opstår.

Den første tid efter anlæg er der særlig stor risiko for kørespor, da fugerne endnu ikke er tætte.

Kørespor betragtes med henvisning til ovenstående ikke som en fejl ved det udførte, hvis belægningsopbygningen er lavet efter normerne. Desuden er kørespor på 15 mm helt almindelige efter 3-4 år, hvilket også bekræftes af en række kendelser fra fagets ankenævn. Denne vinter har kørespor på ny anlagte belægninger været særligt udbredt.

Læs om anlægsgartnernes garantiordning

Til toppen

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin