Beskæring - hvordan og hvornår

På denne side kan du læse om, hvordan og hvornår du bør beskære forskellige træer, buske, hække og roser. Er du i tvivl om beskæringen, eller har du store beskæringsprojekter, anbefaler vi, at du kontakter en anlægsgartner.

Find din lokale anlægsgartner

Grundlæggende regler

Når du skal beskære buske eller træer, er der nogle helt grundlæggende regler, du bør følge:

  • Fjern døde, syge og knækkede grene
  • Fjern krydsende og overliggende grene
  • Fjern centersøgende grene
  • Fjern vildskud
  • Sørg for lys og luft inde i grenbygningen
  • Formning af planten

Vent to til fem år med at beskære en busk eller et træ, der er i dårlig vækst - hvis busken eller træet kun har korte skud og få blade. Beskær buske og træer i hvileperioden (fra løvfald til saftstigning) eller i sommerperioden (efter blomstring og til ca. 15. august).

Nedskæring af buske

Er dine buske blevet for store, kan de fleste buske godt tåle en kraftig nedskæring af alle grene til mellem 5  og 25 cm over jordoverfladen. På denne måde vil buskens vækst starte fra bunden og danne en ny forynget top.
Bedst februar - april. Hvis du skærer en busk ned, der blomstrer på 2-års skud, vil den ikke blomstre første år efter beskæringen. Følgende buske skæres ned hvert år i april: Buddleia (sommerfuglebusk), Caryopteris (blå skæg), Ceanothus, Fuchsia (havefuksia), Hypericon (perikon).

Beskæring af unge træer

De fleste unge træer behøver ingen eller kun let beskæring. Sidegrene, der søger lodret op skal fjernes, så hovedskuddet undgår konkurrerende "hovedskud", ellers kan du risikere, at grenene let knækker af ved stærk blæst.
Klip aldrig hovedskuddet over, det får sidegrenene til at vokse lodret.
Bedste tidspunkt for beskæring er fra løvfald til saftstigning (evt. efter blomstring til løvfald).

Beskæring af frugttræer

Nogle træer tåler ikke vinterbeskæring

Beskæring af roser og hække


 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin