Haven som planteskole

Oktober/november er et godt tidspunkt at flytte både stauder, træer og buske. Hvis stauderne er blevet for store, eller er forkert placeret, kan det også flyttes eller deles.

Hulrodet Lærkespore

Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava) er en af de stauder, som kan dukke op i haven af egen drift.

Derudover vil du rundt omkring i haven kunne finde en række selvsåede planter – her tænkes specielt på en række vedplanter, så som eg, tjørn, navr, fuglekirsebær, bøg taks, hyld, ask, hæg osv. samt stauder som akeleje, lærkespore, fingerbøl mv.

Andre planter som rød snebær, høstanemone, hosta mv. har bredt sig via udløbere.

Privat plantelager

Dette overflod af nye planter kan med fordel placeres, hvor der mangler noget i haven eller plantes i potter, så man har en lille lager af planter. Med lidt pleje og tålmodighed kan de blive til nyttige planter i haven, eller bruges til at give bort til venner eller bytte væk til andre planter.

Så meget rod som muligt

Rent praktisk graves den nye plante op med så meget rod som muligt. Det kan nogle gange være svært at få en stor rodklump med, og derfor vil der også være et vist spild, når du omplanter selvsåede træer og buske.

Anemone Hupehensis Flowers

Høstanemone (Anemone hupehensis) breder sig via udløbere, og giver dig altså gratis flere af de smukke planter til andre steder i haven.

Til gengæld kan du tillade dig spildet, da planterne er gratis og en slags overskud i haven, som ikke er indkalkuleret på forhånd. Selvsåede planter og udløbere kræver en vis størrelse, før du graver dem op. Hovedreglen er, at planten skal være i hvert fald omkring 20 centimeter høj.

Mellemstation i potte

Kommer planten op med kun en lille rod, kan det være en god ide at lade den tage en mellemstation i en potte, hvor den kan komme sig, og hvor du kan give den optimale forhold med vanding, sol og skygge.

Henover vinteren kan det være en god ide, at sætte de nypottede planter ind i drivhuset, hvor de vil være bedre beskyttet mod frost.