Trætoppens mand i Holstebro

Træfældning er en af fagets mest komplicerede og farlige opgaver – men også en af de skæggeste mener Jesper fra SilvaLausen.

I dag opholder Jesper Lausen sig en del i trætoppene i de danske haver. Men da han for 15 år siden var færdiguddannet som skov- & landskabsingeniør, troede han egentligt, at han skulle arbejde med pyntegrønt i skovene.

Desværre faldt prisen på pyntegrønt så meget, at han valgte at fokusere på træpleje og anlægsgartneri i stedet, og det er der nok mange, som er glade for i det midt- og vestjyske i dag.

Med firmaet SilvaLausen i Holstebro har Jesper nemlig specialiseret sig i at tage sig af de træopgaver, som de private haveejere ikke kan magte.

“Det er vores absolutte spidskompetence – pleje og nedtagning af vanskelige træer,” understreger Jesper Lausen og fortsætter:

“Ordet træpleje er et begreb, som i de sidste 10 år rigtigt har vundet indpas i branchen og deraf titlen som træplejer. Vi bruger dog stadig betegnelsen topkapper, da lægfolk forbinder ordet med de opgaver, som vi udfører. Men ordet topkapper har et dårligt ry i branchen, fordi det beskriver en meget forfejlet beskæringsmetode, selvom man i forbindelse med sektionsvis fældning, faktisk kapper man træet ned fra toppen.”

Efter finanskrisen

I disse dage rydder SilvaLausen også en del sne, blandt andet hos BaneDanmark, for der er ikke så meget at lave i anlægsgartneriet om vinteren. Men sådan er det i de fleste dele af faget efter finanskrisen.

“Tidligere lavede vi ofte arkitekt-tegnede haveanlæg fra ende til anden for op mod 200.000 kroner. Men den type opgaver er som tommelfingerregel forsvundet, og når vi laver haveanlæg for de private, så er det sjældent, at det kommer over 30.000-50.000 kroner,” fortæller Jesper Lausen.

“Og heldigvis betyder håndværkerfradraget jo, at folk kan trække træfældning fra, så det får vi stadig en del opgaver på.”

Træekspert

Heldigvis forsvandt træopgaverne aldrig, og Jesper Lausen bliver brugt som rådgiver på området flere steder, bl.a. når den lokale motorsavsforhandler afholder kurser i brug af det farlige redskab.

“Når læfolk går i gang med selv at fælde et træ, er den typiske – og farlige – fejl, at de undervurderer vægten. De undervurderer simpelthen, hvor mange kræfter der er i træet. Desuden gik det galt flere gange sidste år, fordi folk selv prøvede at fælde “frosne” asketræer, der sprænger utroligt nemt,” forklarer Jesper Lausen.

Mere kundekontakt, tak

Virksomheden består i dag af Jesper selv og en erfaren svend, men før finanskrisen havde SilvaLausen seks mand, hvoraf de tre var fastansatte. Og Jesper kunne faktisk godt tænke sig igen at udvide butikken igen.

“Når vi kun er to, så er jeg jo oftest ude på forskellige projekter i marken og laver meget selv, men det betyder, at jeg ikke har særligt meget tid til at sidde på kontoret og ringe rundt og høre, hvad fru Hansen synes om sin have efter renoveringen, og om træet nu står fint. Den slags kundepleje er vigtigt og hyggeligt og en af grundende til at jeg foretrækker private fremfor offentlige kunder, men der er ikke rigtigt tid til det, med mindre vi får en mand eller to mere ind,” forklarer han.

Desuden giver mange private kunder muligheden for at levere et førsteklasses stykke håndværk, hvilket sjældent er muligt for det offentlige, som tit kun vurderer alt på prisen i de store udbud.

“Og så er haveejerne jo søde og rare,” som Jesper Lausen påpeger med et smil. Og hvis nogen skulle undre sig over navnet…”Silva” betyder skov på latin – og Lausen, ja det giver sig selv.

Læs mere om SilvaLausen på www.silvalausen.dk