Brug regnvand med omhu

Regnvandstønde

Selvom regn tit kommer som sendt fra himlen, er der alligevel grund tage et par jordiske forbehold. Foto: Amritanshu Sikdar

I disse klima og miljøtider er mange danskere blevet opmærksomme på at spare på ressourcerne. Det gælder også vandforbruget, bl.a. fordi vand efterhånden er blevet dyrt – nogle steder helt op til 60 – 70 kr. pr. m2.

Men regnvandet er ikke altid uproblematisk at bruge, da den mikrobiologisk kvalitet ikke altid lever op til de krav, der bliver stillet til kvaliteten af f.eks. badevand.

Sygdomme i regnvandet

En ny risikovurdering har set på risikoen for infektioner hos mennesker, der bruger tagvandet til at vande i haven, vaske bil eller lignende.

Risikoen for at blive inficeret af Legionellea og opportunistiske patogener er meget lav, men for Campylobacter og protozoer er risikoen noget højere. Specielt hvis børn leger med vandet og kommer til at drikke det, kan der være risiko for, at de bliver inficeret med Campylobacter eller protozoer.

Opportunistiske patogener:
Bakterier som forekommer hyppigt i opsamlet tagvand. De er også almindelige i naturen og i menneskers naturlige tarmflora, oftest dog uden at give sygdom. Begge kan give infektion, hvis de indtages gennem munden eller sår.

Legionellea ssp:
Forekommer hyppigt i naturen og er ufarlig at spise/drikke. Ved indånding kan bakterien derimod give voldsom lungebetændelse, blodforgiftning og udbredt organpåvirk-ning med stor dødelighed. Sandsynlighed for at indtage tagvand via luften er lille, men beregningen indgår for at få en øvre grænse for denne alvorlige risiko.

Protozoer:
Encellede parasitter, som ved infektion ofte giver mavesmerter og diarré. Der skal kun indtages få protozoer for at blive inficeret.