Blomstermark3

Grøn virkelyst er fælles for de nominerede til DAGs PR-Pris

Danske Anlægsgartneres mange garantisikrede medlemsvirksomheder gør en stor indsats for en grønnere verden og for at fremme faglighed og omhu i arbejdet med haver, byrum, parker og andre grønne områder.

I år har særligt fire virksomheder været meget fremme i skoene for at fremme fagets muligheder. Det gælder Have og Skov A/S, Træmanden ved Leif Thrysøe, KS Tree Care og OKNygaard. De har alle gjort deres for at kaste lys på anlægsgartnerfaget og er derfor indstillet til Danske Anlægsgartneres PR-Pris – det sker bl.a. ved plantning af inspirationsarealer og samarbejder med firmaer og kommuner for at fremme biodiversitet, møder og forskellige indsatser med unge og skoleelever for at få flere til at vælge en karriere i den grønne branche, at arbejde aktivt med den grønne omstilling i forhold til sænkning af CO2-aftryk med el-værktøjer og el-maskiner samt grønne regnskaber, at løbende arbejde med at skabe grønne omgivelser og mere biodiversitet, og ikke mindst ved alle at være aktive på de sociale medier for netop at fortælle om livet, hverdagen og mulighederne i den grønne branche.

Nedenfor kan du læse de fire nomineringer mere uddybende. Vinderen kåres til Danske Anlægsgartneres landsgeneralforsamling den 20. januar 2023.

***

Have Skov Logo 01 432Have og Skov A/S nomineres til Danske Anlægsgartneres PR Pris for bl.a. at lave et 4.000 kvadratmeter store inspirationsbed, sammen med DSV Seeds Denmark. Bedet består af ni felter, hvor Uffe Klinkby, indehaver af Have og Skov A/S, selv har en “Have og Skov blanding” i de to af felterne, de resterende syv felter har han stillet til fri disposition til DSV Frø Danmark. Sammen afholdt de 2 virksomheder i november en inspirationsdag med stort fremmøde fra bl.a. kommuner og branchen. Dagen bød på tankerne bag om projektet, vidensdeling, oplæg om de udfordringer der kan opstå i arbejdet med biodiversitet, samt en fremvisning i brugen af de specielindkøbte maskiner som Have og Skov A/S og Nygaards Maskinstation i fællesskab har indkøbt til at afhøste de nye biodiversitets arealer.

Have og Skov A/S er også synlige overfor de unge, bl.a. ved at invitere 10. klasse til en snak om anlægsgartneruddannelsen, biodiversitet og livet som selvstændig. På Craft festival i Middelfart i sommer var de selvfølgelig også til stede med deres stand, hvor 1300 skoleelever lagde vejen forbi og kunne prøve forskellige opgaver inden for branchen.

På det årlige Klimafolkemødet i Middelfart i sommer, valgte Have og Skov A/S netop denne lejlighed til at lancere deres nye GRØN+ aftaler, for at vise, at vi også i anlægsgartnerbranchen tænker over, hvordan vi alle kan være med til at reducere CO2-udledningen. (Grøn Teknik 30. august)

I oktober var Have og Skov A/S nomineret til prisen som Byens Bedste Grønne Fighter. En pris der går til den butik, virksomhed eller person, der går det ekstra skridt for at tænke grønt og bæredygtigt i Middelfart kommune. De nominerede til Byens Bedste Grønne Fighter bliver indstillet af borgerne i kommunen.

Have og Skov A/S er meget aktive på både facebook og Linkedin med næsten daglige opslag om firmaets bedrifter.

Læs mere om virksomheden HER.

 ***

TræmandenbeskåretTræmanden ved Leif Thrysøe nomineres til Danske Anlægsgartneres PR Pris for siden 2012, at have været meget aktiv på de sociale medier (SoMe) og markedsført sin virksomhed og foreningen flot som DAG medlem. Måske en af de mest eksponerede anlægsgartnervirksomhed på Facebook med ugentlige opslag af bl.a. før og efter billeder af deres projekter. Træmanden er også god til at sende billeder til Danske Anlægsgartneres sekretariat så de kan slå dem op på deres profil og derigennem eksponere virksomheden og branchen.

Træmanden bruger udelukkende de sociale medier og virksomhedens medarbejdere deltager aktivt i at bidrage til markedsføringen af virksomheden. Der ydes en stor indsat for at få de gode og sjove historier ud på de sociale medier. Ligeledes bruger virksomheden de sociale medier til jobansøgninger, tilbudsgivning, ris, ros og referencer fra kunder.

Træmandens aktivitet på de sociale medier har været medvirkende til at inspirere mange andre virksomheder til øget aktivitet på de sociale medier. Også fra andre brancher.

Sidst tilkomne led i firmaets markedsføringsstrategi er udlevering af gratis drikkedunke med firmalogo. Fotos af disse drikkedunke samt fotos af firmaets biler med logo er jævnligt blevet tagget og uploadet på Google Maps. Det betyder at virksomheden har ramt over 1.2 mio. visninger i 2022 af fotos fra Google Maps med firmaets logo, enten på drikkedunke eller firmabiler rundt omkring i landet. En ny og anderledes måde at eksponere sin virksomhed på.

Læs mere om virksomheden HER.

 ***

KsKS Tree Care nomineres til Danske Anlægsgartneres PR Pris, da de via LinkedIn og Facebook har formidlet gode historier fra dagligdagen i virksomheden. Opslagene er af forskellig karakter, men deres strategi bygger på at fortælle den gode historie, dele ud af deres enorme viden indenfor træpleje samt vise kulturen i virksomheden.

Derfor kan der på virksomhedens LinkedIn og Facebook særligt ses opslag om specielle og ekstraordinære træfældningsopgaver, udbygning af nyt domicil med fokus på bæredygtighed, hvordan de bidrager til den grønne omstilling, netværksmøder samt fortællingen om deres nylige generationsskifte, hvoraf sidstnævnte især bredte sig ud til mange mennesker på de to sociale medier.

Virksomheden har opnået en enorm vækst og positive resultater gennem deres digitale markedsføring, hvilket virksomhedens direktør, Kim Poulsen, flere gange har holdt foredrag om.

Herudover har virksomheden været nomineret til Greve Erhvervspris 2022 for deres præmieeksempel på, hvordan man fremviser Greve Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed, som tiltrækker andre virksomheder, kvalificeret arbejdskraft og skaber vækst og nye arbejdspladser.

Læs mere om virksomheden HER.

 ***

OknygaardOKNygaard nomineres til Danske Anlægsgartneres PR Pris, ved at markedsføre sig markant alle vegne.

OKNygaard har i 2022 opnået bæredygtighedscertificeringen B Corp, en international certificering der viser at virksomheden lever op til højeste standard inden for bæredygtighed, miljø og socialt ansvar. Tiltaget vidner også om god markedsføring der profilerer virksomheden, også fordi det meldes klart ud i medierne. Og det smitter af på hele branchens ry når nogle går foran på den måde.

OKNygaard arbejder også bevidst med biodiversitet og klimaindsats og er gode til at fortælle om det. Et godt eksempel er samarbejdet med Odense Kommune hvor Roesskovparken er omdannet som et elevprojekt med det mål at opnår større biodiversitet i parken. (GM 9/2020 s. 50.)

Virksomheden har – som en del af IdVerde – i det hele taget lagt sig i selen for at fortælle kunderne og medierne om hvordan fagets løsninger kan tilgodese bæredygtighed, klima og biodiversitet. Også på et konkret plan hvor man ser på hvordan biodiversiteten kan måles.

OKNygaard har i årets løb desuden arbejdet med faglig efteruddannelse inden for klima sammen med JU Aarhus. Også her svigter markedsføringen ikke – til gavn for både firmaet og branchen (Grønt Miljø 7/2020 s. 44). I denne forbindelse skal også nævnes partnerskaber om grønne skolegårde hvor OKNygaard er med. Partnerskabet blev i år forlænget med tre åre mere.

Der er næsten ikke gået en måned hvor virksomheden ikke har en god historie til medierne, også virksomhedens udvidelser. Det er en stor virksomhed, der har en vilje til at fortælle om firma, fag og aktuelle udfordringer og løsninger, og meget ofte på en måde der kommer os alle til gode.

Som prikken over i’et sendte OKNygaard en julehilsen og godt OKNytår ud via Licitationen til alle deres kunder og samarbejdspartnere, med oplysninger om virksomhedens kommende målsætninger og et ønske om et endnu mere bæredygtigt 2023.

Læs mere om virksomheden HER.