Genbrug af regnvand

I både aviser, radio og TV skrives og tales der meget om de store mængder regn, som vi har fået de seneste uger. Og om at den megen regn vil være en del af fremtidens vejr, som vi som samfund må indrette os efter.

Løsningen er ifølge mange af indlæggene store og dyre renoveringer af hele kloaknettet. Men i diskussionen synes jeg, at man glemmer en alternativ løsning, som kunne være lokal håndtering af regnvand, der tager udgangspunkt i, at stort set alt regnvand forbliver på grunden.

Her tænker jeg på opsamling af regnvand til genbrug, nedsivning via faskiner i jorden eller direkte til en eller anden form for brug (eksempelvis toiletskyl og tøjvask), samt tilbageholdelse af regnvand f.eks. etablering af grønne tage. Tænker du på grønt tag eller nedlægning af faskiner, vil en anlægsgartner kunne hjælpe.

Regnvandshåndtering