Hæk eller plankeværk?

Har man bygget et nyt hus eller har man været nød til at fjerne en gammel udlevet hæk, vil de fleste gerne have en ny hæk eller hegn, som kan afskærme haven.

Valget afhænger ofte af, hvad man ønsker at bruge haven til. Mur eller plankeværk levner mest plads og er som regel også tættere end hækken, især om vinteren. Haven bliver mere privat. Når mange i dag foretrækker plankeværker, tror jeg at det skyldes, at man får en afskærmet have fra dag et.

Alligevel foretrækker jeg normalt hæk frem for plankeværk. Ikke kun fordi de gi-ver et mere grønt og frodigt udtryk. Men også fordi forskellige hække i et kvarter går bedre sammen end forskellige plankeværker med deres ofte meget varierende farver og strukturer. Hække giver en bedre helhed. Og så holder hækkene meget længere og er uden grafittiproblemer.

Den årlige klipning tager heller ikke meget mere tid end den overfladebehandling som plankeværket kræver med mellemrum. Raftehegnet er i denne sammenhæng at foretrække. Det holder 15 år helt uden vedligeholdelse og træet er ubehandlet så det kan brændes eller komposteres bagefter.

For mig er den ideelle grænse til naboerne dog en anden, nemlig en fælles be-plantning af buske og småtræer. Den tager meget plads, men gør også at haven føles større fordi man ikke fornemmer at der er et skel. Denne idé kan udvides hvis beplantningen giver indkig på tværs af flere haver – samtidig med at man bevarer en afskærmet privat have. Det kan godt lade sig gøre.

Man får en helt anden oplevelse med mere lys og luft og en følelse af ikke at befinde sig i et indelukke. Denne mulighed er også fremme i forbindelse med sommerhusområder, bl.a. med det sigte at genrejse sommerhusområdernes skjulte landskab.