Haven tæt på huset

Tidens typehuse er generelt gode set med haveøjne fordi de typisk har en klar havefacade med store vinduer og en vejside præget af birum og små vinduer. Koblingen til haven er dog ikke altid udnyttet godt nok. Problemet er gerne at man har de nøgne belægninger klos op af huset.

Hvis man derimod har beplantning og bassiner tæt op af vinduerne, får man haven og dens plante- og dyreliv meget tættere på. Belægningerne skubber oplevelsen på afstand. Foto: Kim Tang

Hvis man derimod har beplantning og bassiner tæt op af vinduerne, får man haven og dens plante- og dyreliv meget tættere på. Belægningerne skubber oplevelsen på afstand. Ofte hører man at der ikke gror planter under tagudhænget. Ærlig talt. Det er højst den første halve meter.

Det er også et hyppigt ønske at have belægning hele vejen rundt om huset, bl.a. med den begrundelse at børnene kan cykle rundt om huset. Det tager ikke mere end en god meter og behøver altså ikke at forringe oplevelsen af haven.

Men der bliver mere sus om hjørnerne, og netop læ er et afgørende krav for at opholde sig i haven.

Hvis man vil give børnene gode muligheder for at cykle, skal man hellere lægge stier ud i haven hvor man kan lave spændende ruter med beplantning og små bakker. Så kan forældrene også holde øje med dem hele tiden fra terrassen.