Jorden er havens fundament

Havesæsonen er – på visse områder – allerede i gang, men hvis man vil skabe noget nyt, kan det være en god ide at sikre sig, at fundamentet er i orden. Og fundamentet i haven er jorden.

Muldjorden og dens beskaffenhed har den allerstørste betydning for de fremtidige planter i haven. Der skal være både luft og fugtighed i en stor dybde. Overskydende vand skal kunne sive bort, og der må være næring til havens planter.

Muld

Den gode havejord er løs og smuldrende. Den er mørk, næsten sort af muld/humus (mere eller mindre omsatte planterester) Foto: Sten

Generelle råd

Den gode havejord er løs og smuldrende. Den er mørk, næsten sort af muld/humus (mere eller mindre omsatte planterester), og hver gang man roder lidt, træffer man regnorme. Sten er sjældne, og jordknolde smuldrer så let, at også de bliver sjældne. Sådan kan man opleve det, når man besøger en gammel køkkenhave.

Næsten alle jordtyper fra den lette sandjord til den tunge lerjord vil have gavn af at få tilført organisk materiale i form af enten staldgødning eller kompost – særligt velegnet er “champignonmuld”.

Ønsker man at forbedre jorden, vil første skridt være at udtage en jordprøve for at kunne fastslå jorden surhed (ph) og indholdet af næringsstoffer.

Byggegrunden

Det er en noget anderledes oplevelse at begynde i en ny have eller på en byggegrund, som man vil gøre til have. Måske er jorden hård og sammenkørt med klumper af ler. Eller den er lysegrå/gul af sand. Eller noget derimellem.

Der kan gå mange år, inden dette bliver til den gode havejord, som den i køkkenhaven. Men der er ingen grund til at fortvivle. Enhver jordtype kan forbedres og give grobund for havens planter. Og heldigvis kan mange planter vokse på vidt forskellige jordtyper.

Ler eller sand

En stiv og tung lerjord kan blive mere medgørlig ved at tilføre kalk, som skørner jorden. Det kan også hjælpe at blande groft grus i det øverste vækstlag, men der skal ofte store mængder grus til at få en smuldrende overflade. Et 10 cm tykt lag, som blandes med de øverste 15 cm jord, vil dog nok kunne mærkes.

Har man derimod en meget let sandjord, kan jorden forbedres ved både at tilføre lerjord og humus/muld i de øverste 15 cm.