Køkkenhave uden snegle

Er du blevet træt af, at snegle æder en del af afgrøderne i køkkenhaven og er kørt træt i at bekæmpe og begrænse sneglene via sneglefælder og indsamling, er der kun en ting at gøre. Lav en ny køkkenhaven og sæt sneglehegn omkring inden der sås og udplantes i haven. Fidusen ved et sneglehegn er, at hegnet har et lille halvtag/bøjning, som sneglene ikke kan passere.

Hvis du vil at anlægge “køkkenhaven” med et sneglehegn omkring, skal du huske, at haven bør være placeret frit, så snegle ikke kan klatre over hegnet via større planter, der rager indover hegnet.

Efter anlæggelsen skal du grave haven inden vinteren og holde den fri for blade, planterester og andet affald hele vinteren, så eventuelle små snegle, der måtte være indenfor hegnet, ikke har nogle steder at overvintre.

For at undgå at slæbe snegle ind til køkkenhaven bør du undersøge alle nye planter omhyggeligt inden udplantning – for at være helt sikker kan du skylle al jorden omkring rødderne væk.