Mindre belægning

Når jeg kører eller går gennem et ny boligkvarter med parcelhuse eller kommer forbi en nyanlagt have, undrer det mig ofte, hvorfor mange har valgt at belægge størstedelen af forhaven, mens det grønne, planterne er fraværende.

Jeg ser tit i disse år at haven fyldes med parkerings-pladser, dobbelte carporte og betonsten. Ofte er carport og skur en integreret del af huset så bygningsmassen bliver meget stor. Det er dog sjældent særligt smukt, og forhaven virker tit gold og øde. Og når de parkerede biler flyttes fra gaden og ind i haven, bliver trafikken samtidig hurtigere på vejen.

Jeg synes derfor, at parkeringen eller en del af den burde ske på vejen.  Men selvom man måtte vælge at have parkering på egen grund, vil jeg mene, at det er muligt at gøre forhaven grøn og frodig. Man kan f.eks. parkere under opstammede træer og mellem hække.

Hvis der er flere parkerings-pladser, kan de mindre brugte være befæstet med græsarmering. Indkørsel og parkeringsareal behøver heller ikke nødvendigvis være én stor belægning. To rækker fliser i køresporene kan gøre det, sådan som man ofte så det førhen. Så slipper man også for de uundgåelige kørespor, men man får selvfølgelig heller ikke den samme fleksible anvendelse som en stor belægningsflade giver.