Sidste chance for de barrodede

Når de fleste træer og buske er ved at være sprunget ud, er det sidste chance for at plante barrods løvtræer/buske. Ofte bliver jeg spurgt om, hvad jeg vil anbefale, at købe: planter med klump/i potte eller barrodsplanter?

Javier Martinlo Buxus Sempervirens

Buksbom købes ofte barrodet. Her ses planten i blomst. Foto: Javier Martinlo

For det meste anbefaler jeg at  købe de billigere barrodsplanter, da de, når de bliver håndteret korrekt (rødderne må ikke udtørres eller udsættes for frost inden plantning), etablerer sig næsten lige så godt som klumpplanterne.

Dette gælder også store træer fra planteskolerne, da de er forberedt til denne flytning. Dog er eg og birk svære at etablere som barrodsplanter og bør derfor altid plantes med klump.

Flytning af barrodede planter

Når man flytter/planter løvfældende træer og buske, er det vigtigt at lave et stort plantehul, hvor der er plads til alle rødderne, uden at de bøjes – plantehullet bør altid værre større end roden. Derudover bør både bund og siden i hullet løsnes, så rødderne kan vokse ud i den omgivende jord.

En anden vigtig ting, man skal være opmærksom på under plantningen, er, at planten ikke kommer til at stå dybere, end den har stået før, og den øverste rod må ikke dækkes af mere end 5 cm jord.

Ny jord frarådes 

Pas på med at udskifte jorden i plantehullerne med anden jord som sphagnum, indkøbt plantejord osv.

Ideen med at give planten en bedre jord er god nok og kan være til fordel for planten på kort sigt, men på længere sigt kan det betyde, at rødderne kun vokser i den “nye jord” og ikke vil vokse ud i den omgivende jord. Plantehullet kommer herved til at virke som en slags potte, som på et tidspunkt bliver for lille til planten. Det bevirker, at planten stopper sin vækst eller går ud.

I stedet kan en dårlig jord forbedres ved iblanding af forskellige slags jordforbedring som sphagnum, kompost eller staldgødning.