Smuk Plæne Lille

Sommer i græssets tegn

Er græsplænen ujævn og eller har lidt bare pletter, er starten af juni det optimale tidspunkt at lave en renovering.

Ofte er det ikke være nødvendigt at omlægge hele plænen. I stedet kan du nøjes med at topdresse den eksisterende plæne – eller sagt med andre ord udlægge et tyndt lag på ½ – 1 cm topdressing (en blanding af forskellige typer sand, kompost og sphagnum) udover hele plænen.

Klip plænen tæt

Først skal plænen klippes helt tæt – laveste klippehøjde. Har du mulighed for det, vil det være en god ide at vertikalskære plænen inden udlægningen af topdressingen. Men det kan undværes. Læs mere om vertikalskæring nederst på siden.

Topdressing

Så skal du lægge et tyndt lag (½-1 cm) topdressing over hele plænen. Topdressingen kan købes færdigblandet.

For at fordele topdressingen i fordybningerne samt for at få de tilbageværende korte græsstrå til at vokse igennem det udlagte lag, trækkes et slæbenet eller i mangel af bedre en træpalle (siden med de mange lameller skal være nedad) over arealet.

Det er vigtigt, at der ikke udlægges et tykkere lag, da bare 1½ – 2 cm topdressing kan kvæle de eksisterende græsplanter. Topdresses græsplænen ikke, er det tid til at gøde plænen 2. gang.

Eftersåning

Afslutningsvis kan det anbefales at efterså plænen med ca. ½ kg græsfrø pr. 100 m2 for både at supplere den eksisterende græsbestand. Dette er specielt nødvendigt, hvis der er områder med kun lidt græs (bare pletter).

Efter bare 2 til 3 uger vil fremstå både grønnere, jævnere og tættere.

Vertikalskæring

Vertikalskæring er en mekanisk behandling af græsplæner.

Til vertikalskæring bruger man en speciel maskine, som har en række knive monteret på en roterende aksel. Disse knive skærer ned i græsoverfladen, hvorved gammel afklip og mos og en del ukrudt frigøres -samtidig løsnes det øverste af vækstlaget .

Det frigjorte materiael fjernes. Din lokale anlægsgartner vil kunne foretage en vertikalskæring.

Hvis du gerne vil have hjælp til en smuk og brugbar græsplæne så kontakt et af vores lokale, garantisikrede medlemmer.