Rose Garden

Tid til at flytte roser

Hvis du i haven har en rose, som du gerne vil (eller er nødt til at) flytte, så kan det sagtens lade sig gøre.

Men det er vigtigt at vælge det rette tidspunkt og gøre det på den rigtige måde.

Den sidste halvdel af efteråret er et godt tidspunkt at flytte roserne i.

Flyt ikke rosen om foråret

Det er en meget dårlig idé at flytte rosen i foråret, hvor den er ved at bruge al energi på løvspringet, hvorimod det er et godt tidspunkt at flytte rosen, når løvet er faldet af i slutningen af oktober.

Når rosen har tabt sine blade, skal du fjerne de gamle skude ved jorden og korte nye langskud af. Så bliver planten til at håndtere.

Sådan flytter du rosen

Derefter kommer den tunge del af arbejdet: at grave roden fri.

Regn med at holde en afstand fra plantens rodhals på ca. 50 cm hele vejen rundt og stik lodret ned og så dybt, som spadebladet er langt.

Gør dette omhyggeligt langs hele omkredsen, og grav så skråt ind til den afstukne klump.

Stik nu fra bunden af den frilagte klumps yderside skråt ind under klumpen (ca. 45 graders vinkel) så dybt som spadebladet er langt og hele vejen rundt.

Grav fri og gentag fremgangsmåden, indtil alle rødder er hugget over, og vær opmærksom på, at roser ofte har en meget kraftig, lodret rod helt inde under midten af planten.

Grav et hul det sted, hvor man ønsker planten, og i en en størrelse, så klumpen passer ned i det – både i bredden og i dybden. Husk at næsten alle roser helst vil placeres i fuld sol.

Flyt rosen og sørg for, at klumpens overflade er i plan med overfladen rundt om hullet, og træd med forenden af foden hele vejen rundt og ind mod klumpen (men ikke ovenpå den!), sådan at der er fast jordkontakt mellem klumpen og hullets sider.

Når nattefrosten truer, bør rosen dækkes med granris, som først fjernes, når man føler sig overbevist om, at nattefrosten er slut næste forår.

Hold øje med planten, vand den om nødvendigt, og fjern alle fremspirende vildskud, så snart de viser sig.

Hvis ellers vinteren bliver nogenlunde mild, vil rosen let kunne klare denne behandling og forhåbentlig blive til glæde i mange år.