Vi bruger for meget salt

2012 19december Undgå Salt

Generelt bruger danskerne alt for meget vejsalt til deres gangarealer. Foto: Kim Tang

Vi har fået de første dage med frost og sne, og det er igen tid til snerydning og saltning.

Generelt bruges det alt for meget salt, hvilket bl.a. skyldes en ujævn og ofte klumpvis spredning, der let kan opstå, når man spreder tørsalt med skovl. Denne gavmilde saltning er ofte endog meget skadelig for planter og er med til at nedbryde belægningerne.

“Vejsalt fungerer som en plantegift. Når man fordeler salt med hånd eller skovl, vil man brug op til 10 gange så meget salt som nødvendigt,” forklarer fagkonsulent i Danske Anlægsgartnere, Kim Tang, og påpeger, at et brugbart alternativ at vande fortove og belægninger med en saltlage i stedet. Hvis 2 kg salt blandes op i 10 liter vand, kan 100 kvadratmeter glatførebekæmpes.

Skader jorden

Ud over planterne gør oversaltning faktisk også skade på selve jorden, som saltet siver ned i. Vejsalt ødelægger simpelthen mulden. Den gode muld får ødelagt sin “krummestruktur” af saltet, hvilket medfører, at jorden bliver pakket hårdere. Det forhindrer ilt og vand i at trænge ned til planternes rødder. Men faktisk er det slet ikke nødvendigt at bruge salt.

Der findes alternativer til salt, som ikke skader jord og planter, men det koster selvfølgelig mere, som giver jorden næring og faktisk letter transporten af ilt og vand i jorden. Blandt andet AVIFORM eller det danske, svanemærkede ICE & DUST-AWAY”. Alternativt kan grus eller knust leca, “Leca Safe” bruges.