Skovteknikeren, der kom hjem fra Norge og blev anlægsgartner

Faktisk skulle Anlægsgartner Ib Ellegaard slet ikke have været anlægsgartner. Og da han endelig blev anlægsgartner, var det heller ikke meningen, at han så hurtigt skulle have været indehaver af sin egen virksomhed.

Herskabelige indgangspartier er et af Anlægsgartner Ib Ellegaards specialer.

Men (arbejds)livet former sig nu engang ikke altid, som vi selv havde planlagt, og i dag er han indehaver af firmaet Anlægsgartner Ib Ellegaard, der med base i Kerteminde har 7-8 ansatte i højsæsonen og udfører alt fra skønne privathaver over snerydning og drift af boligforeningers og virksomheders udearealer til træfældning.

Og i forhold til det sidste har Ib Ellegaard en stor fordel.

Den norske skovtekniker

Han har nemlig tilbragt fire år i de norske skove af fyr og gran og birk og fældet enorme træer på stejle fjelde, så et par løvtræer i en privat have eller ved en boligforening er barnemad for Ib Ellegaard, som ankom med sin norske skovteknikeruddannelse i baglommen sidst i 1980erne og blev ansat ved Statsskovvæsenet i Danmark.

Det er nu engang dejligere at nyde aftensolen fra en smuk brostensbelægning.

Men netop i de år var det ikke kun Ib Ellegaard, som kom til skovene. Det gjorde også de store skovningsmaskiner, og pludselig var der ikke brug for særligt mange skovarbejdere.

Derefter fik han arbejde hos en anlægsgartner i Kerteminde, som også havde pyntegrønt. Her arbejdede han i 1½ år, før han til sidst blev ansat af anlægsgartner Ejvind Lund og lærte alt om faget i de næste otte år, indtil Ejvind Lund blev syg og spurgte, om Ib ville overtage forretningen.

“Jeg havde flere gange overvejede at blive selvstændig, men så skete det pludselig et år eller to før jeg havde planlagt. Men jeg følte mig klar. Derfor tog jeg springet, og det er jo gået godt,” fortæller Ib Ellegaard.

Anlægsgartneri i Kerteminde og Odense

I dag har Anlægsgartner Ib Ellegaard kontorer i både Kerteminde og Odense. Heldigvis var skovteknikeruddannelsen også en mellemlederuddannelse, som Ib Ellegaard har kunnet bruge meget senere hen som virksomhedsleder. Og han har ikke noget imod, hvis virksomheden på sigt vokser lidt større.

Livet er bare bedre, når haven er et frodigt og smukt åndehul.

“Min søn er med i virksomheden, og jeg håber jo, at han med tiden har lyst til at overtage. Lige nu vil han ikke gå ind i al det kontorarbejde, men der er jo også 15 år endnu, og det er godt tid og hvis han skal overtage, skal den måske være større,” forklarer Ib Ellegaard.

Han har dog ingen hensigt om at lade virksomheden vokse alene for størrelsens eller pengenes skyld.

“Jeg synes, at vi har en dejlig størrelse. Jeg kan komme ud i felten, og det sætter jeg pris på, for jeg vil gerne ud og lave noget også. De store projekter sætter jeg folk på, men jeg elsker selv at tage ud og lave de små jobs.”

De fleste af firmaets kunder er privatkunder, som vil have lavet forandringer i haven, en ny indkørsel eller lignende, mens 25-50% af omsætningen kommer fra firmaer og boligforeninger, som får udført diverse slags grønt vedligehold.

Ib Ellegaard har også en stor sneplov, som han købte sidste år, men som endnu ikke har været ude og køre endnu på grund af de milde vintre.

Træfældning

Som nævnt er Ib Ellegaard skovtekniker og har stor erfaring med at beskære og fælde træer, og da virksomheden desuden har en certificeret træklatrer ansat, er netop problematiske træer en af firmaets styrker.

“Det er noget, som vi bruger meget tid på her om vinteren, hvor der ikke er så meget gang i de andre grønne opgaver. Og min force er jo trædelen. Det er noget, jeg synes er spændende, altså de lidt vanskelige træer, noget som hænger ind over huset,” forklarer Ib Ellegaard, som dog ikke er bleg for at levere skræddersyede firma- og foreningsordninger, hvor de står for eksempelvis snerydning, græsslåning, klipning af hæk, fejning m.v.

Det er altså hele spektret af anlægsgartnerydelser, som den tidligere norske skovtekniker i dag kan tilbyde borgere og virksomheder i det nordøstlige Fyn og Odense.

Læs mere eller kontakt virksomheden på www.ib-ellegaard.dk