Anlægsgartnerens uddannelse


Hos Danske Anlægsgartnere finder du professionelle håndværkere.

Vi kan hjælpe dig med store og små havedrømme – om det så er en solid belægning i indkørslen, et nyt vandfald eller et storblomstrende bed i haven.

Uddannelsen

 
Det tager fra 3 år og 7 måneder til 4 år og 2 måneder at blive anlægsgartner. Tiden afhænger af, hvilke kurser anlægsgartneren har fulgt.

Der er grundlæggende to veje på uddannelsen til anlægsgartner:

Grå gartner

 
Som anlægsgartner med speciale i anlægsteknik lærer man at anlægge haver, parker, kirkegårde og andre grønne områder. Man lærer bl.a. at arbejde ud fra egne skitser.

Grøn gartner

 
Som anlægsgartner med speciale i plejeteknik lærer man at passe etablerede grønne områder som haver, parker, slotshaver, golfbaner og andre friarealer ved at vande, gøde, slå græs, luge ukrudt samt beskære buske og træer, evt. i kunstneriske udformninger.