Anlægsgartnerens uddannelse


Hos Danske Anlægsgartnere finder du professionelle håndværkere.

Vi kan hjælpe dig med store og små havedrømme – om det så er en solid belægning i indkørslen, et nyt vandfald eller et storblomstrende bed i haven.

Uddannelsen

 
Uddannelsen består af grundforløb 1 (20 uger) og/eller grundforløb 2 (20 uger) + hovedforløb der tager mellem 3 år, 2-6 måneder. Længden på uddannelse afhænger af hvilken slags elev man er.

Der er to specialer på uddannelsen til anlægsgartner:

Anlægsgartner med speciale i anlægsteknik (grå)

 
Som anlægsgartner med speciale i anlægsteknik lærer man at anlægge haver, parker, kirkegårde og andre grønne områder. Man lærer bl.a. at arbejde ud fra egne skitser.

Anlægsgartner med speciale i plejeteknik (grøn)

 
Som anlægsgartner med speciale i plejeteknik lærer man at passe etablerede grønne områder som haver, parker, slotshaver, golfbaner og andre friarealer ved at vande, gøde, slå græs, luge ukrudt samt beskære buske og træer, evt. i kunstneriske udformninger.