Amagergartner klimasikrer Storkøbenhavn

Anlægsgartnerfirmaet Det Grønne Team ApS startede egentligt i Holte i 1996, hvor det bugnede med kunder til drømmehaver og grønne nyanlæg i Whiskey-bæltet.  Derfor har det Grønne Team stadig kunder i Holte (og sågar Sverige), men i dag ligger basen i Kastrup på Amager, hvor indehaverne Niels Glissov og Brian Jensen begge har deres rødder.

Disse rødder står under vand i disse dage. Ligesom resten af København har vandet ikke mange steder at løbe hen, især under de store skybrud. Derfor har Det Grønne Team haft mange opgaver med at klimatilpasse udearealer i Storkøbenhavn i de seneste år, både for virksomheder, myndigheder og private kunder.

“I den store skala er vi i gang med at lave et stort regnvandsbassin til Tårnby Kommune, men vi har også været autoriserede kloakmestre i over ti år, så vi laver også omfangsdræn og nedsivningsløsninger til mange kunder,” understreger Niels Glissov, der er uddannet både anlægsgartner, anlægstekniker og aut. kloakmester og var med til at starte Det Grønne Team i 1996.

Nedsivning i højt grundvand?

Men grundvandsstanden er høj mange steder på Amager, og det skaber problemer, når folk gerne vil have regnvandet væk fra haven uden problemer. Det gælder især i det nordlige del af øen, som hviler på tung lerjord. Men det er der heldigvis råd for hos Det Grønne Team.

“Fx er et regnvandsbed i græsplænen overraskende effektivt. Så er der stående vand under de store regnskyl, men det mindsker presset på kloaksystemet under selve regnvejret og siver ned af sig selv efter kort tid. Ellers kan man også lave en faskine, der ligger i toppen af jorden, og så pumpe vandet op og ind i den. Det er simpelthen et spørgsmål om at lede vandet det rigtige sted hen,” forklar Niels Glissov, og understreger, at mange kunder også efterspørger grønne tag, som jo også er med til at forsinke regnvandet.

Laver alt og vil være større

Det Grønne Team laver dog først og fremmest terrasser, sætter hegn op, fælder (eller planter) træer og udfører generelt alt i smukke haveanlæg, kloakrenovering og kunstfærdige belægninger. Lige nu er der 15 ansatte i virksomheden og 18 i højsæsonen, men sådan bliver det måske ikke ved med at være.

“Det er en meget passende størrelse, men vi siger ikke nej til at være lidt større. 20 ansatte foruden Brian og mig, det lyder ikke helt dumt,” siger Niels Glissov med et smil.

Læs mere og kontakt virksomheden på www.dgteam.dk