Foreningernes anlægsgartner

Lars Kirschner smed allerede skovl og sten i trillebøren og udførte anlægsgartneropgaver i 1993, mens han var i lære som anlægsgartner. Siden stiften han virksomheden L.K. Anlæg, som i dag primært tager sig af større opgaver.

De flotte granitbelægninger er stadig en grundsten i L.K. Anlægs arbejde, selvom vedligeholdelse af de grønne områder hos boligforeninger, grundejerforeninger og
virksomheder har fyldt mere i de seneste år.

Men hvor Lars Kirschner i starten primært kastede sig over anlægsopgaver, hvor man skulle laver belægninger, bruger virksomheden i dag lige så meget tid på at passe og pleje grønne område, som på at anlægge nye, fortæller indehaveren.

“Dengang jeg startede som selvstændig syntes jeg ikke, at det var spændende at gå en tur og se på træer. Jeg var mere interesseret i granitten, chausséstenene og om linjerne flugtede. Men med tiden er der kommet flere og flere boligforeninger og grundejerforeninger i butikken, og balancen mellem de grå og de grønne arbejdsopgaver er blevet mere ligeligt fordelt.”

I dag består L.K. Anlæg af Lars Kirschner og 7 medarbejdere, og det er tæt på den ideelle størrelse, forklarer han.

“Det er nogle gode medarbejdere, som jeg kan stole på, og så længe vi ikke er flere, har jeg stadig tid til at komme med ud i marken et par dage om ugen. Det sætter jeg stor pris på. Og hvis der er mange opgaver, så kan vi hyre mindre samarbejdspartnere ind. Men hvis jeg skal se lidt frem, så er den rigtigt størrelse på sigt nok 8-10 medarbejdere,” siger Lars Kirschner, som altid sørger for at have mindst 1 lærling i virksomheden.

Den kolde tid er over os, og her har L.K. Anlæg heldigvis hele beredskabet klar.

Foreningernes anlægsgartner

L.K. Anlæg udfører alle opgaver indenfor anlægsgartneri – uanset om der er tale om at bekæmpe glat føre, lave legepladser, fælde træer eller anlægge en ny have, men har i de seneste år i høj grad fokuseret på boligforeninger og grundejerforeninger.

“For nogle grundejerforeninger slår vi græsset, evt. med robotklipper, vi beskærer busk og træer og vedligeholder deres kantstene, men andre steder, bl.a. her i Karlslunde, hjælper vi også med planlægning og nyanlæg. Vi er eksempelvis kommet med forslag til nye træer og buske og har været med til at projektere en sti ned igennem et grønt område i foreningen, hvor vi har lavet små “øer” eller oaser med bænke og volde med buske på. Den slags laver vi en del af,” fortæller Lars Kirschner, der foruden bolig- og grundejerforeningerne også vedligeholder en del udearealer for virksomheder.

Selvstændig slægt

Drømmen om at arbejde som selvstændig har Lars Kirschner ikke fra fremmede. Både hans far og mor arbejde selvstændigt som hhv. smed og med kiosk. Og i dag kan Lars Kirschner stadig godt lide at træffe beslutningerne selv, bl.a. når det gælder, hvor virksomheden vil have opgaver henne.

“Vi koncentrerer os mest om lokalområdet og sydpå ned på den anden side af Køge. Vi har tidligere kørt mod Nordsjælland, men det er for langt at køre for at tjene den skilling,” siger anlægsgartnermesteren, men understreger, at han selvfølgelig ikke siger blankt nej, bare fordi han ser et ukendt postnummer.

Læs mere eller kontakt virksomheden her www.lkanlaeg.com