Slotsgartneren har fundet størrelsen

I dag har F.J. Poulsens Anlægsgartneri A/S over 60 ansatte og har blandt andet renoveret de ikoniske slotshaver ved Frederiksborg Slot og Ledreborg Slot.

Gårdsaneringer og private haveanlæg laver F. J. Poulsens Anlægsgartneri A/S stadig, selvom virksomheden i dag har 60 til 70 ansatte.

Så stort var brødet dog ikke, da Finn Jul Poulsen slog sig op som anlægsgartner i 1972. Han var ellers blevet uddannet planteskolegartner i 1968, bl.a. ved faren Willy Poulsens planteskole, men Finn kunne ikke tilbringe resten af sine dage i et drivhus.

“Jeg kunne godt se allerede dengang, at det at være anlægsgartner var mere spændende, havde flere udfordringer og ville give en helt anden type virksomhed end at være planteskolemand.”

Flere og flere folk

Dengang som i dag anlægger og vedligeholder virksomheden haver for privatpersoner i stort omfang. Men det er ikke længere Finn selv, som kører rundt med maskinerne, for siden starten er det faktisk bare gået opad.

Fra 5 ansatte i 1970’erne til 15 i 1980’erne hvor F.J. Poulsens Anlægsgartneri A/S begyndte at arbejde for store kunder, såsom det offentlige og hele boligforeninger. På grund af væksten har virksomheden flere gange skiftet firmaadresse, og i dag har F. J. Poulsen Anlægsgartneri A/S til huse i Taastrup og har mellem 60 og 70 ansatte, og det er en god størrelse.

“Vi skal ikke være større,” fastslår Finn Jul Poulsen og fortsætter: “Vi kan tage de store opgaver, men vi har samtidig overskud til stadig at have tre hold anlægsgartnere, som udelukkende kører rundt og anlægger private haver, indkørsler og den slags, og andre hold som klipper hæk og ordner vedligeholdelsen.”

Vandfaldet i Frederiksberg Have i København er også blandt F. J. Poulsens Anlægsgartneris mange større specialopgaver.

Næste generation

I dag er Finn Jul Poulsen 66 år, og selvom han ikke er klar til at lægge arbejdshandskerne på hylden endnu, har de for længst sat et glidende generationsskifte i gang.

Virksomheden vil blive ført videre af Finns søn Martin Zehngraff Poulsen, der for 10 år siden trådte ind i virksomheden, og i dag ejer 50 % af aktierne ligesom sin far. Martin er uddannet anlægsgartner, og han er også autoriseret kloakmester. F. J. Poulsens Anlægsgartneri A/S har faktisk endnu en aut. kloakmester ansat, og det er der ikke noget at sige til.

Skybrud og regnvandshåndtering

I takt med at skybruddene og kælderoversvømmelserne bliver hyppigere, vil flere og flere private og boligforeninger nemlig gerne have klimasikret deres ejendomme med faskiner, grønne tage, åbne vandrender og lignende.

Samtidig synger de ældste dele af kloaksystemerne rundt omkring i byerne på sidste vers, så der er nok at lave for en anlægsgartner, der har styr på både anlæggene over jorden og under jorden.

Læs mere og kontakt virksomheden på www.fjp-anlaeg.dk