Frost

Vend frosten til din fordel!

Det er koldt, og det kan du heldigvis drage nytte af i haven.

Udryd kompostens snegleæg

Hvis du har en kompostbunke, er der rigtigt gode chancer for, at du også har snegleæg i kompostbunken. Vi anbefaler, at du tager den omsatte del af kompostbunken og lægger det i et tynd lag ud på jordoverfladen, så frosten kan fryse det godt igennem. Det ødelægger snegleæg.

Komposten kan så efterfølgende kultiveres ned i jorden i køkkenhaven – inden den tilsås. Har man ikke en køkkenhave, kan komposten udlægges i et tyndt lag i øvrige bede mellem planterne.

Man kan også vælge at udlægget alt kompost og ikke kun det omsatte. Så bliver hele kompostbunken sneglefri. Det uomsatte kompost kan så efter en periode rives sammen igen efter perioden med frost eller inden tilsåning.

Hvis man vil gøre yderligere for at bekæmpe dræbersnegle, kan det være en god ide at flytte krukker, brædder mv. som står i haven og rive bunker af blade mv. sammen, så æg og de helt unge snegle udsættes for frost.

Frosthård jord er et solidt underlag
Skal du i gang med et større hus- eller haveprojekt er den frosne jord en stor fordel, for så kan du køre materialer ind igennem haven (eller fælde træer og trække dem over) uden at jordstrukturen bliver ødelagt.

OBS! Vintergækkerne og erantisserne skal du ikke bekymre dig om, de forbliver bare lukkede i frosten og vil blomstre igen, når vejret bliver mildere :)