Håndværkets ankenævn

Håndværkets Ankenævn er et privat, godkendt ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af erhvervs- og vækstministeren.

Håndværkets Ankenævn behandler klager fra forbrugere.

Nævnets kompetence:

 
Håndværkets Ankenævn behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, el-, bygningssmede-, maler-, tapetserings, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner-, autopolstrings- og møbelpolstringsarbejde.

Håndværkets Ankenævn behandler endvidere klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Indkomne sager og sagsbehandlingstid:

 
Der indkom 287 nye sager i 2017. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2017 var for sager afsluttet inden ankenævnsbehandling 2 måneder for sager afgjort ved sekretariatsafgørelse og 4 1⁄2 måneder for sagen afgjort ved formandskendelse.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, der blev afsluttet med ankenævnsbehandling og kendelse fra ankenævnet var 6 måneder.

Kontakt:

 
Sekretariatet for Håndværkets Ankenævn kan kontaktes på telefon: 7020 2537 alle hverdage mellem kl. 13 og 15, eller på mail: info@hvanke.dk

LÆS MERE