§ 1
Danske Anlægsgartneres Garantiordning gælder for alle medlemmer af Danske Anlægsgartnere - Anlægsgartnergruppen og Drifts- og Entreprenørgruppen.

§2
Danske Anlægsgartneres Garantifond dækker indtil kr.150.000,- ekskl. moms for
arbejder udført for forbrugere, hvor dette er blevet pålagt ved kendelse afsagt af
Håndværkets Ankenævn, men arbejdet, efter påkrav ikke er blevet udført som
pålagt af nævnet. Garantifonden indtræder i krav mod et medlem, som ikke efterlever en kendelse. Indbringes den af ankenævnets afsagte kendelse for domstolene, vil fuldbyrdelsen via garantifonden afvente sagens udfald ved domstolene.

§ 3
Garantien dækker anlægsgartnerarbejde udført mens en virksomhed er medlem af Danske Anlægsgartnere.
Stk. 2 Garantien forudsætter, at der indenfor en 4 ugers frist, efter klagers henvendelse til nævnet, ved foreningen Danske Anlægsgartneres mellemkomst, er foretaget en forundersøgelse / mægling af tvisten, hvor den indklagede virksomhed er blevet forelagt klagen og har fået mulighed for at tage stilling, før den evt. viderebehandles i klagenævnet.
Stk. 3 I tilfælde af, at en virksomhed er ophørt på tidspunktet for en klages indbringelse for ankenævnet, ses bort fra stk. 2

§ 4
Hvis et medlem undlader at efterleve en kendelse afsagt af ankenævnet, skal garantiordningen indenfor en frist af 4 uger fra, at det endelig har kunnet konstateres, at afhjælpning ikke vil finde sted, påse, at garantiordningen dækker kundens krav og tage skridt til, at afhjælpning sker. Garantiordningen udpeger den, som skal foretage afhjælpning.

§5
Garantiordningen dækker ikke krav, som er rejst ved de ordinære domstole, eller som er blevet afvist ved nuværende eller tidligere ankenævn.

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   Medlemslogin