Haven i august

I årets sidste sommermåned kan det være nødvendigt at give græsplænen lidt ekstra opmærksomhed. Og så er det tid til at lægge planer for nye stedsegrønne planter i haven

Såning af græs
Skal du anlægge en ny græsplænen eller skal den gamle omlægges, er august og starten af september et godt tidspunkt.

Jorden er fortsat varm og normalt er sommerens tørre perioder forbi. Det betyder, at græsset spirer hurtigt – normalt inden for 2 – 3 uger og får hurtigt lukket såbedet, da jorden er varm og fugtig.

Ved anlæg af en ny græsplæne er det vigtigt, at jorden løsnes i dybden. Det gør du bedst ved gravning eller pløjning, mens fræsning ikke er nær så godt, da fræseren dels ikke behandler jorden i dybden og til dels ødelægger jorden struktur – knolde mv. slås i stykker. Ødelægger du jordens struktur, kan der ske det, at vandet får svær ved at sive gennem det behandlede lag, og den nyanlagte plæne kommer til at fremstå blød og vandlidende.

Heldigvis gendannes jordstrukturen igen med hjælp fra rødder, regnorme og frost/tø. For at give græsset en god start, kan det anbefales at gøde arealet samtidig med såningen.

Planer for de stedsegrønne
Hvis du har planer om at plante stedsegrønne planter i sin have, er det bedste tidspounkt om foråret (april – maj) eller tidligt om efteråret. Så det er nu tankerne om eventuel nye stedsegrønne planter skal tage form.

Hvis du planter først i september vil de stedsegrønne planter kunne nå at etablere sig inden vinteren. Vinteren kan være meget hård for de stedsegrønne planter, da de til forskel fra de løvfældende træer/buske, stauder mv. gennem hele vinteren har blade/nåle, hvorfra der en stor fordampning. Derfor der det vigtigt, at planterne har fået etableret et godt rodnet inden frosten sætter ind.

Plantning tidligt om efteråret har modsat plantning om foråret den fordel, at der normalt ikke forekommer længere perioder med tørke, hvor det er nødvendigt at vande, hvilket ikke altid er muligt i sommerferien.

Udtørret Græsplæne

Renovering af græsplænen

Hvis en tør sommer har været hård ved græsplænen med store visne partier til følge, kan det være en god ide at give græsset en hjælpende hånd.

Hvor stor en indsats du vil gøre, afhænger naturligvis af plænens tilstand. I næsten alle tilfælde bør du gøde græsplænen. Derudover kan du overveje at efterså den eller give en mere omfattende renovering med vertikalskæring, topdressing og eftersåning.

Husk at du altid kan kontakte et af Danske Anlægsgartneres garantisikrede medlemmer og få hjælp til haven.