Haven i oktober

Sensommerhaven i oktober har helt sin egen charme med sent blomstrende stauder, høstasters, høstanemone, roser og havehortensia.

Oktober2

Træer og buske pryder også haven med smukke efterårsfarver. Det gælder særlig benved, rødeg og de forskellige løn gør sig bemærket.

Med oktobers komme er det igen blevet plantesæson for de løvfældende planter, dog anbefaler vi altid at vente med at plante bøg til starten af november.

Frugt og grøntsager

Derudover skal æbler og pærer plukkes og opbevares til vinteren. Er der stadigvæk grønne tomater i drivhuset eller udenfor, kan man fremme modningen ved at lægge de grønne tomater sammen med nogle modne æbler eller stille en kasse modne æbler i drivhuset. Det er nemlig sådan, at de modne æbler udskiller nogle stoffer, som virker modnende på tomaterne.

Har man fat i tomatplanterne kan det anbefales at skære toppen af og fjerne alle de dårlige blade, da man herved mindsker udviklingen af skimmelsvampe, når der er rigelig luft mellem planterne.

Sådan flytter du dine gamle roser

Oktober

Hvis man i haven har en rose, som man er nødt til at flytte, så kan det sagtens lade sig gøre. Men det er vigtigt at vælge det rette tidspunkt og gøre det på den rigtige måde.

Det er en meget dårlig idé at flytte rosen i foråret, hvor den er ved at bruge al energi på løvspringet, hvorimod det er et godt tidspunkt at flytte rosen, når løvet er faldet af i slutningen af oktober.

Når rosen har tabt sine blade, skal du fjerne de gamle skude ved jorden og korte nye langskud af. Så bliver planten til at håndtere.

Derefter kommer den tunge del af arbejdet: at grave roden fri.

Regn med at holde en afstand fra plantens rodhals på ca. 50 cm hele vejen rundt og stik lodret ned og så dybt, som spadebladet er langt.

Gør dette omhyggeligt langs hele omkredsen, og grav så skråt ind til den afstukne klump.

Stik nu fra bunden af den frilagte klumps yderside skråt ind under klumpen (ca. 45 graders vinkel) så dybt som spadebladet er langt og hele vejen rundt.

Grav fri og gentag fremgangsmåden, indtil alle rødder er hugget over, og vær opmærksom på, at roser ofte har en meget kraftig, lodret rod helt inde under midten af planten.

Grav et hul det sted, hvor man ønsker planten, og i en en størrelse, så klumpen passer ned i det – både i bredden og i dybden.

Flyt rosen og sørg for, at klumpens overflade er i plan med overfladen rundt om hullet, og træd med forenden af foden hele vejen rundt og ind mod klumpen (men ikke ovenpå den!), sådan at der er fast jordkontakt mellem klumpen og hullets sider.

Når nattefrosten truer, bør rosen dækkes med granris, som først fjernes, når man føler sig overbevist om, at nattefrosten er slut næste forår.

Hold øje med planten, vand den om nødvendigt, og fjern alle fremspirende vildskud, så snart de viser sig.

Hvis ellers vinteren bliver nogenlunde mild, vil rosen let kunne klare denne behandling og forhåbentlig blive til glæde i mange år.