Grønne tage – smukke og nyttige

Grønne Tage01

8-tallet i København.

I august 2010 modtog arkitektgruppen BIG Scandinavian Green Roof Associations pris for Skandinaviens bedste grønne tag på byggeriet 8-tallet i Københavns Ørestad.

Det prisvindende grønne tag på 1.700 m2 er beplantet med forskellige mosarter.  Beplantningen løfter den store flade visuelt og har samtidig en stor miljømæssig betydning.

Det grønne tag på 8-tallet er ikke enestående. Grønne tage vinder generelt frem i Danmark som en løsning på tilbageholdelse af regnvand. Alene i københavnsområdet bliver der i 2010 lavet cirka 30 procent flere grønne tage end i 2009.

Og potentialet for at lave grønne tage er stort – alene i Ørestaden er cirka 30 procent af tagene flade tage, der meget let kan omdannes til grønne tage. Også mange almindelige parcelhustage er velegnede til grønne tage.

Opsamling af regnvand

Et grønt stort grønt tag som det på det prisvindende 8-tal  kan tilbageholde op til 80 procent af det regnvand, der for tiden belaster de danske kloaksystemer alt for meget.

Et grønt parcelhustag kan opsamle cirka 50 procent af regnvandet. Det regnvand, der ikke bliver opsamlet, tager længere tid om at løbe ned i kloakken, og er dermed med til at sikre, at kloakkerne ikke bliver oversvømmet.

Flere fordele ved grønne tage

Udover at modvirke oversvømmelser virker grønne tage også isolerende. Desuden er de smukke at se på og kan i nogle tilfælde bruges som rekreative områder.

Også tagets levetid påvirkes positivt af det grønne tag, da det underliggende tag ikke nedbrydes af sollys. Støjdæmpning nævnes også som en positiv ‘bivirkning’.

Tagets hældning

Hvor det grønne tag på 8-tallet er stejlt, er den normale tommelfingerregel, at et grønt tag skal have en hældning på under 30 grader. Denne hældning har mange parcelhuse fra 1960’erne og 1970’ernesamt en del nyere huse.

Grønt tag hos Danske Anlægsgartnere

Grønne Tage02

Grønt tag hos Danske Anlægsgartnere

Danske Anlægsgartnere lavede i efteråret  2010 grønt tag på nogle lave bagbygninger til organisationens domicil , som rummer bibliotek og mødelokaler. Taget kan ses fra en række kontorer i forhuset. Taget har kun en lille hældning.

Det anvendte vækstmedie er en specialblanding, som på den ene side ikke vejer så meget, og samtidig er god til at holde på vandet. Under det ca. 6 – 8 cm tykke vækstlag er der udlagt først et beskyttelseslag ned mod tagpappet med et drænlag ovenpå, som samtidig kan oplagre vand.

Planterne blev plantet som helt små planter, målte ved plantning kun 2 x 2 cm – nu måler flere af den 10 x 10 cm. På sigt vil planterne brede sig og dække hele taget. Der er fortrinsvis plantet forskellige stenurter og lidt timian.